Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 2020*ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ*

στις

Οι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς νέα πρότυπα, τα δημιουργούν και τα αναγνωρίζουν. Δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή είναι οργανωμένη –«καλωδιωμένη», να το πω έτσι – γύρω από τα πρότυπα αυτά. Για το είδος μας, που σημαίνει (δηλαδή, την έννοια της ζωής) που εξελίσσεται και διατηρείται αναζητώντας πρότυπα, αναγνωρίζοντας και δημιουργώντας νέα μοτίβα. Η αστρολογία είναι ένα σύστημα μελέτης, αποκάλυψης και ερμηνείας των μοτίβων αυτών, που δημιουργούμε μέσω των αναλογιών μεταξύ των ουράνιων κύκλων και της γήινης ανθρώπινης εμπειρίας: Όπως πάνω έτσι και κάτω.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αυτοι οι κύκλοι συνδέονται μεταξύ τους και μέσω αστρονομικών οργάνων. Το πιο θεμελιώδες από αυτά τα όργανα είναι η Γη, ο Ήλιος, η Σελήνη μας, οι μεγάλοι πλανήτες, μερικές φορές μικρότερα όργανα – αστεροειδείς και κομήτες – και το ηλιακό σύστημα ως σύνολο, ως μια ενιαία ολοκληρωμένη οντότητα. Η αστρολογία μπορεί περιστασιακά να υπερβαίνει εκείνα που περιλαμβάνουν τα σταθερά αστέρια, τον γαλαξία μας και ίσως ακόμη και τους γειτονικούς τοπικούς γαλαξίες, αλλά τα χρονικά πλαίσια των κύκλων σε αυτό το κοσμικό επίπεδο είναι τόσο εκτεταμένα όπου δεν σχετίζονται με το ανθρώπινο νόημα. Έτσι, η αστρολογία τείνει να επικεντρώνεται στο ηλιακό σύστημα, με τον Ήλιο στο κέντρο του και τη Γη ως κύριο σημείο αναφοράς.

Η αστρολογία προσφέρει πολλούς τρόπους για την καλύτερη κατανόηση αυτών των προτύπων που μεταβάλλονται συνεχώς, των συμβολικών αρχέτυπων που σαφώς στηρίζουν τη συλλογική ανθρωπότητα. Αυτά περιλαμβάνουν τη μετάπτωση των ισημεριών, την κίνηση των μεμονωμένων πλανητών μέσω του ζωδιακού κύκλου (Ισημερίες), σεληνιακοί και ηλιακοί κύκλοι και τους κύκλους των πλανητών.  Όλα αυτά παρέχουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με το πεδίο του αρχέτυπου, το zeitgeist ή το συλλογικό ασυνείδητο -ό, τι επιλέγουμε να ονομάσουμε ως άυλο πεδίο των συμβόλων που με κάποιο τρόπο συνδέονται με την ανθρώπινη ψυχή. Στη Συλλογική ή Παγκόσμια ή Κοσμική -Πολιτική Αστρολογία, για την οποία προτιμώ τον όρο Πολιτισμική Αστρολογία, οι κύριες πηγές πληροφόρησης μου είναι οι κύκλοι των βραδύτερων εξωτερικών πλανητών. Πολλοί αστρολόγοι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα εσωτερικά σώματα – τον Ήλιο, τον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Άρη – και αυτό είναι καλό, αλλά οι κύκλοι αυτοί συνδέονται κυρίως με τις καθημερινές διακυμάνσεις. Ενδιαφέρομαι κυρίως για τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ανθρωπότητα, έτσι κλίνω έντονα προς τους κύκλους των βραδύτερων εξωτερικών πλανητών που καταλαμβάνουν τροχιές μακρύτερα από τον Ήλιο, πέρα από τη Γη και τον Άρη.

Χρησιμοποιώ τα πέντε μεγάλα εξωτερικά σώματα γι αυτο: τον Δία, τον Κρόνο, τον Ουρανό, τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Ναι, γνωρίζω ότι οι αστρονόμοι έχουν υποβαθμίσει τον Πλούτωνα σε ένα μικρο πλανήτη, αλλά οι αστρολόγοι δεν το έχουν κάνει αυτο. Για μας, ο Πλούτωνας παραμένει μια μεγάλη υπόθεση, η γέφυρα ανάμεσα στη συνείδηση του ηλιακού συστήματος και τη γαλαξιακή συνείδηση, σύμβολο θανάτου και αναγέννησης, των τερματισμών και των αρχών, “μετασχηματισμός” μέσω ισχυρής επαφής με τεράστια και συχνά συντριπτική δύναμη που μπορεί και ξεσπά μέσα στο προσωπικό ή συλλογικό ασυνείδητο.

Αυτά τα πέντε μεγάλα εξωτερικά σώματα στο ηλιακό σύστημα σχηματίζουν δέκα δυαδικούς κύκλους. Στον Πίνακα 1 (παρακάτω) υπάρχει ένας κατάλογος των δέκα από αυτούς.

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ *
ΔΙΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ20 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ12–14 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΣ-ΟΥΡΑΝΟΣ13–14 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ13 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΣ-ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ13–14 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 3-4 ΧΡΟΝΙΑ11–12 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ12–13 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ13 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΟΝΟΣ-ΟΥΡΑΝΟΣ44 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ24 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΟΝΟΣ-ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ36 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 9 ΧΡΟΝΙΑ24 ΜΗΝΕΣ
ΚΡΟΝΟΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ31–38 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 6-9 ΧΡΟΝΙΑ22–25 ΜΗΝΕΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ-ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ172 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 38-48 ΧΡΟΝΙΑ11–15 ΧΡΟΝΙΑ
ΟΥΡΑΝΟΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ113–142 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 33–47 ΧΡΟΝΙΑ8–13 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΩΣΕΙΔΩΝΑΣ-ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ493 ΧΡΟΝΙΑΚΑΘΕ 70–170 ΧΡΟΝΙΑ17–24 ΧΡΟΝΙΑ

Επτά από τους δέκα κύκλους περιλαμβάνουν τον Δία ή τον Κρόνο. Όλοι αυτοι οι 7 κύκλοι είναι σχετικά σύντομοι, με διάρκεια όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων δεκαετιών. Τείνουν να αφορούν πρακτικούς ή πραγματιστικούς προβληματισμούς – δηλαδή πώς διαμορφώνεται και λειτουργεί η κοινωνία. Ενώ κάθε αστρολογικός κύκλος θα μπορούσε να θεωρηθεί «πνευματικός», οι κύκλοι του Δία και του Κρόνου τείνουν να είναι λιγότερο οραματιστικοί, μετασχηματιστικοί ή μεταφυσικοί. Αυτοί οι επτά κύκλοι έχουν ψυχολογικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, αλλά συνδέεται πολύ περισσότερο με την συλλογική συμπεριφορά μέσα στην κοινωνία και τον πολιτισμό, καθώς υποδεικνύει το εξελισσόμενο δράμα των συλλογικών τάσεων στην καμπύλη καθώς κινούμαστε μέσα από τα μεταβαλλόμενα πρότυπα στον τομέα των αρχέτυπων.

Οι τρεις κύκλοι που απομένουν – ο Ουρανός-Ποσειδώνας, ο Ουρανός-Πλούτωνας και ο Ποσειδώνας – Πλουτωνας είναι πολύ μεγαλύτεροι σε διάρκεια και αλλάζουν τις τριμηνιαίες φάσεις σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αυτά τα τρία είναι σημαντικά, καθώς υποδηλώνουν το υποκείμενο ή τον ασυνείδητο τόνο που στηρίζει τις πεποιθήσεις, τις υποθέσεις, τις στάσεις, τις ελπίδες, τα όνειρα και τους φόβους της συλλογικής ανθρωπότητας στο πλαίσιο του πολιτισμού. Με άλλα λόγια, αυτοί οι κύκλοι είναι οραματικοί και μετασχηματιστικοί. Οι αλλαγές φάσης τους είναι λιγότερο συχνές από ό, τι για τους άλλους επτά κύκλους και υποδεικνύουν σημαντικές μεταβολές στο πεδίο του αρχέτυπου.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΞΩΚΡΟΝΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Ένας από τους Εξω- Κρονιους Κύκλους ξεκίνησε τον τρέχοντα κύκλο του στα τέλη του 19ου αιώνα. Οι άλλοι δύο άρχισαν κατά τον 20ό αιώνα. Και οι τρεις αυτοί τρέχοντες κύκλοι εξωτερικών πλανητών είναι ακόμα σχετικά νέοι και κινούνται μέσα από τις πρώιμες φάσεις. Αυτό σημαίνει ότι χτίζουν και δυναμώνουν κατά τη διάρκεια των ζωών μας. Υπονοεί επίσης ότι ο συμβολισμός τους μπορεί να αντηχεί στις ψυχές μας με τρόπους που είναι πιο συναισθηματικοί από ότι ορθολογικοί και πιο ανώριμοι από τους ώριμους. Ο Πίνακας 2 (κάτω) δείχνει τους τρεις κύκλους με τις μεγαλύτερες αποστάσεις, ημερομηνίες και πραγματικές περιόδους για την έναρξη των τρεχόντων κύκλων.

ΚΥΚΛΟΣΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Ουρανός-Ποσειδώνας3 περάσματα το 1993Ιανουάριος 1988 έως Ιανουάριος 1999
Ουρανός-Πλούτωνας3 περάσματα από το 1965 έως το 1966Οκτώβριος 1961 έως Ιούλιος 1970
Ο Ποσειδώνας-Πλούτωνας3 περάσματα από το 1891 έως το 1892Ιούλιος 1883 έως Ιούνιο του 1900

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ-ΠΛΟΥΤΩΝΑ

Ο κύκλος του Ποσειδώνα-Πλούτωνα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα τρία, με μόνο δύο πλήρεις κύκλους ανά χιλιετία, και συμβολίζει την ενδυνάμωση των ονείρων. Η ανθρωπότητα κινείται σε μια περίοδο περίπου 3.000 ετών (από το 1400 έως το 4300 π.Χ.) όταν ξεκινούν έξι διαδοχικοί κύκλοι Ποσειδώνα-Πλούτωνα στο ζώδιο των Διδύμων. Ο τρέχων κύκλος ξεκίνησε στις τελευταίες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα, από το 1883 έως το 1900, κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής της βιομηχανικής επανάστασης στην Αμερική και την Ευρώπη. Το επόμενο τέταρτο του κύκλου, το οποίο αντιπροσωπεύει πιο απτή εκδήλωση του, ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του ’60, με τον Ποσειδώνα στους Δίδυμους και τον Πλούτωνα στους Ιχθείς.

Όπως όλοι οι κύκλοι του Πλούτωνα αυτός περιέχει τον συμβολισμό θανάτου / αναγέννησης. Εδώ, έχει να κάνει με το τέλος ή το θάνατο παλαιών ονείρων για την ανθρωπότητα και την αρχή νέων ονείρων. Κατά τη διάρκεια της φάσης των 3.000 χρόνων των επαναλαμβανόμενων κύκλων Ποσειδώνα-Πλούτωνα (από το 1400-4300 C.E.), τα συλλογικά μας όνειρα αφορούσαν τα ταξίδια, την επικοινωνία και την επιθυμία για νέα ερεθίσματα. Ο τρέχων κύκλος 500 ετών είναι εξωτερικός παρά εσωτερικός. Δεν μιλάμε για βαθυστόχαστα όνειρα ή εμπεριστατωμένη επικοινωνία, αλλά για ένα πιο επιφανειακό επίπεδο ονείρων. Το Twitter είναι ένα καλό παράδειγμα της τρέχουσας εκδήλωσης του κύκλου Ποσειδώνα-Πλούτωνα – στιγμιαίο και σύντομο. Ισχυρή αλλά ρηχό.

Ο κύκλος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της ημισελήνου και κινείται μέσα από μια πολύ εκτεταμένη εμφάνιση αύξουσας όψης εξάγωνου μεταξύ των δύο σωμάτων (από το 1950 έως το 2032, με 49 ακριβή περάσματα πάνω από 82 χρόνια). Μια πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν τώρα έχουν αυτό το εξάγωνο, μεταξύ του Ποσειδώνα και Πλούτωνα στους γενέθλιους χάρτες  τους, οπότε ο συμβολικός συντονισμός του κύκλου είναι σχεδόν καθολικός στις πεποιθήσεις και τις στάσεις της συλλογικής ανθρωπιάς. Το εξάγωνο αυτό, ξεκινάει με τον Ποσειδώνα στο Ζυγό και τον Πλούτωνα στον Λέοντα, μετά συνεχίζει μέσα από τον Σκορπιό-Παρθένο, τον Τοξότη-Ζυγό, τον Αιγόκερω-Σκορπιό και ούτω καθεξής, μέχρι να τελειώσει στον Κριό-Υδροχόο.

Βασικά, αυτή η φθίνουσα φάση συνδέεται με την οικοδόμηση της δύναμης, ξεπερνώντας τις εσωτερικές αμφιβολίες και δημιουργώντας ένα στέρεο θεμέλιο για να υποστηρίξει την πιο εξωτερική εκδήλωση στο δεύτερο τέταρτο. Η όψη εξάγωνου, 60 ° κατά τη διάρκεια της φάσης της αυτής αυξάνει την αποφασιστικότητα στο να επιτύχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα αργότερα, οικοδομώντας το θεμέλιο.

Αν νομίζουμε ότι η τεχνολογία προχωράει τώρα, προφανώς δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Στην περίοδο των 3.000 χρόνων στους Διδύμους έξι 500 χρόνων-κύκλων Ποσειδώνα-Πλούτωνα, τα όνειρα για προσωπικά ταξίδια, εμπορικά ταξίδια και ακόμη και διαστημικά ταξίδια είναι θεμελιώδη. Φαίνεται πως αυτά τα εξεζητημένα θέματα που θεωρούμε εμείς σήμερα, η αποικιοποίηση της Σελήνης ή του Άρη, τέτοια οράματα είναι εγγενή σε αυτή την περίοδο στην ανθρώπινη εξέλιξη. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να συμβεί αυτό – θα μπορούσε – αλλά αντίθετα, αν ο πολιτισμός και η ανθρωπότητα θα επιζήσουν τόσο πολύ για να το επιτύχουν.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΠΩΣΕΙΔΩΝΑ

Ο σημερινός κύκλος Ουρανού-Ποσειδώνα είναι ο νεότερος από τους τρεις, που ξεκίνησε το 1993, κοντά στα τέλη του 20ού αιώνα. Ο συμβολισμός του είναι πολυεπίπεδος, όπως συμβαίνει με κάθε κύκλο στην αστρολογία. Μία διάσταση του τρέχοντος κύκλου Ουρανού-Ποσειδώνα, που ξεκίνησε στον Αιγόκερω, αφορά επαναστατικά όνειρα που περιλαμβάνουν την κυβέρνηση και την εξουσία (με αντιφατικές παρορμήσεις για λιγότερη κυβέρνηση και περισσότερη ελευθερία ή, αντίθετα, περισσότερη παγκόσμια κυβέρνηση και ανασυσταθείς ιεραρχίες εξουσίας). Μια δεύτερη διάσταση είναι η ισχυρή επιθυμία για οικονομικό όφελος μέσω της τεχνολογίας, με τον τρίτο να είναι ο τεχνο-ευαγγελισμός, η ένθερμη πίστη στην τεχνολογία ως λύση σε ό, τι μας ενοχλεί. Και οι τρεις διαστάσεις υπήρξαν δραματικά στοιχεία από τη δεκαετία του 1990.

Όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε, ο δυτικός καπιταλισμός νίκησε. Και όμως, οι δημοκρατικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο βρίσκονται τώρα υπό πολιορκία. Ομοίως, η τεχνολογία της αγοράς έχει εξαντληθεί και έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε όχι μόνο το εμπόριο, αλλά και την προσωπική καθημερινή μας ζωή. Η πίστη στα θαύματα της τεχνολογίας ήταν μαζί μας για πολύ περισσότερο από τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά μόνο στη δεκαετία του 1990 το σημερινό στυλ της τεχνολογίας της Silicon Valley, ο τεχνο-ευαγγελισμός μεταφέρθηκε στο επίκεντρο του πολιτισμού, της κυβέρνησης, της βιομηχανίας και του εμπορίου (δεδομένου ότι ο κύκλος άρχισε στον Αιγόκερω).

Η ίδια η Τεχνολογική Επανάσταση και η Εποχή της Πληροφορίας συνδέονται κεντρικά με αυτόν τον τρέχοντα κύκλο Ουρανού-Ποσειδώνα. Η εφεύρεση και η ανάπτυξη των τρανζίστορ, των μικροτσίπ με βάση το πυρίτιο και των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1960 άνοιξε αυτή την πόρτα αρχικά, τότε άνοιξε το δρόμο το μαζικό εμπόριο προσωπικών υπολογιστών και την υλοποίηση του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού κατά τις επόμενες δεκαετίες. Πιο πρόσφατα, τα smartphones, τα κοινωνικά μέσα, η συλλογή δεδομένων και η μαζική παρακολούθηση άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στον πλανήτη.

Ωστόσο, αυτός ο κύκλος είναι σχετικά νέος. Από το 2016 έως το 2021, η νέα φάση αυξάνεται. Πάνω από έξι χρόνια, η παθιασμένη και ορμητική βιασύνη για την ανάπτυξη νέων και ισχυρότερων τεχνολογιών πλήττει μια σειρά από επιδείξεις ταχύτητας, καθώς αρχίζουν να τίθενται διάφορες ανησυχίες – ηθικές, πολιτικές και πρακτικές – για την πιθανή αρνητική επίδραση της τεχνολογίας στο μέλλον της ανθρωπότητας. Οι ρωγμές εμφανίζονται στο οικοδόμημα του τεχνο-ευαγγελισμού, καθώς προκύπτουν αμφιβολίες, κυρίως μέσα από την «εκκλησία».

Για παράδειγμα, η τεχνολογία μπορεί να βρει τρόπους για να απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και νέες και καθαρότερες πηγές ενέργειας μπορεί να γίνουν πιο βιώσιμες ως αντικαταστατά ορυκτών καυσίμων για να τροφοδοτήσουν την ακόρεστη πείνα του πολιτισμού για εξουσία αλλά η τεχνολογία δεν μπορεί να θεραπεύσει την αποσύνδεση της ανθρωπότητας από τη φύση και την απώλεια των ιερών, τα οποία είναι σημαντικά πνευματικά ζητήματα. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2020 και της δεκαετίας του 2030, καθώς θα εξελίσσεται ο αύξων κύκλος Ουρανού-Ποσειδώνα, οι ανησυχίες θα θέσουν αυτό το ζήτημα τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στη σοφία της τεχνολογίας.

Ο πραγματικός ρυθμός των τεχνολογικών μεταβολών, ο οποίος αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό σε αυτόν τον νέο αιώνα, μπορεί να επιβραδυνθεί ή όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλούς άλλους παράγοντες, όπως η οικονομία και η χρηματοδότηση. Αυτό που είναι πιθανό, όμως, είναι ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη αντίσταση, όπως η απογοήτευση για το όνειρο της μελλοντικής τεχνολογίας, που τροφοδοτεί τις επαναστατικές αντιδράσεις μέσα από τον τεχνολογικό κόσμο. Αυτά τα δευτερεύοντα εμπόδια, αναμένεται να υποχωρήσουν από τα μέσα της δεκαετίας, καθώς ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας θα σχηματίσουν αυτό το εξάγωνο που ολοένα αυξάνεται. Η ιδιαιτερότητα δεν είναι πιθανό να συμβεί στη δεκαετία του 2020, αλλά η τεχνολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πιθανότατα θα αλλάξουν με απροσδόκητους τρόπους, για καλύτερα ή χειρότερα.

Το 2040, ο κύκλος θα φτάσει στο αύξων τετράγωνο (δηλ. Μετατόπιση φάσης πρώτου τετάρτου). Σε αυτό το σημείο και πέρα, μέσω του δεύτερου μισού του 21ου αιώνα, η τεχνολογία πιθανότατα να επιβληθεί επιθετικά, καθιστώντας ίσως την κυρίαρχη δύναμη στο μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή η υπόθεση εξαρτάται, φυσικά, από τη συνεχιζόμενη επιβίωση του πολιτισμού στην παρούσα κλίμακα. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγυημένο. Ο πολιτισμός μπορεί να υποβαθμιστεί. Αν ληφθεί μόνο από μόνος του, ο κύκλος Ουρανός-Ποσειδώνας υποδηλώνει ότι αν επιβιώσουμε σχετικά άθικτο, η ιδιαιτερότητα μπορεί πράγματι να συμβεί να μεταβάλει τη βιολογική βάση της ανθρώπινης ζωής.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΟΥΡΑΝΟΥ-ΠΛΟΥΤΩΝΑ

Ο κύκλος Ουρανού-Πλούτωνα συμβολίζει τις ξαφνικές ανοδικές κοινωνικές μεταβολές με ριζοσπαστικές μετατοπίσεις στις εκφράσεις εξουσίας μας. Αυτό μπορεί να διαμορφωθεί από τον απλό λαό, με ένα είδος εξέγερσης ενάντια στο υφιστάμενο status quo ή μπορεί να συμβεί από την κορυφή προς την κατεύθυνση της ολοκληρωτικής δύναμης που επιβάλλεται στον πληθυσμό. Και οι δύο είναι πιθανό να συμβούν ως αντιπαραθέσεις και αγώνες κάθε φορά που ο κύκλος αλλάζει φάση. Ο σημερινός κύκλος Ουρανού-Πλούτωνα που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στην Παρθένο πρόσθεσε μια άλλη διάσταση στο λεξικό του επαναστατικού συμβολισμού του – αυτό των δραματικών αλλαγών στην επιστήμη μέσω της κατανόησης σύνθετων, διασυνδεδεμένων συστημάτων.

Το αύξων τετράγωνο μεταξύ του Ουρανού στον Κριό και του Πλούτωνα στον Αιγόκερω ήταν το κυρίαρχο αστρολογικό θέμα ολόκληρης δεκαετίας του 2010. Η περίοδος άρχισε να ισχύει από το 2007, με 13ετή διάρκεια ζωής. Η διέλευση φτάνει στο τέλος της πραγματικής της περιόδου στις αρχές του 2020. Από εκεί και πέρα θα κινηθεί μέσα από την Καλοκαιρινή Φάση, η οποία είναι η πιο επίπονη και συγκεκριμένη των φάσεων, καθώς αντιπροσωπεύει την επείγουσα εκδήλωση στο οτιδήποτε ξεκίνησε συναισθηματικά, αλλά λιγότερο εμφανής, στις φάσεις στις νέες και φθίνουσες φάσεις.

Ήλπιζα ότι το τετράγωνο Ουρανού-Πλούτωνα θα αντιστοιχούσε σε μια ανανεωμένη εποχή προοδευτικών αλλαγών στην κοινωνία, ιδίως μέσω της μετεγκατάστασης προς μεγαλύτερη κοινοτική αυτονομία, αλλά κάναμε λάθος. Διάφορα κινήματα προς την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ισότητα αναπτύχθηκαν νωρίς κατά τη διάρκεια της πραγματικής περιόδου διέλευσης, αλλά αυτά τα κινήματα εξωραΐστηκαν καθώς συγκλονίστηκαν από την αναζωπύρωση της επιθετικής ολοκληρωτικής εξουσίας από τις επιχειρήσεις και το κράτος. Η πιο ισχυρή εξέγερση εναντίον του status quo προήλθε από την άκρα δεξιά και έφερε στην εξουσία τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Αμερική έγινε ακόμη πιο στρατιωτική, και ο κόσμος πιο αυταρχικός. Οι πλούσιοι έγιναν πολύ πιο πλούσιοι, ενώ η μεσαία τάξη συρρικνώθηκε. Η περίοδος τετραγώνου Ουρανού-Πλούτωνα θα ολοκληρωθεί το 2020 (αλλά πιθανώς δεν είναι αυτό που έγινε στην πραγματική ζωή, αφού οι δυνάμεις που εξαπέλυσαν έχουν μεγάλη δυναμική και αναμφίβολα θα συνεχίσουν).

Από το 2022 έως το 2031, ο Ουρανός θα σχηματίσει ένα αύξων τρίγωνο προς στον Πλούτωνα, πρώτα από τον Ταύρο στον Αιγόκερω και αργότερα από τους Διδύμους προς στον Υδροχόο. Λιγότερο ταραχώδης από το αύξων τετράγωνο που προηγήθηκε (από το 2007 έως το 2020), αυτή η διέλευση είναι πιθανό να αντιπροσωπεύει μια ενοποίηση της εξουσίας που απελευθερώθηκε νωρίτερα στον κύκλο. Όποια πολιτική ομάδα παρουσιάζει την πιο αποτελεσματική ρητορικη και κρατα το συλλογικό σκήπτρο μέχρι τα μέσα του 2020, είναι πιθανό να διατηρήσει και να εμβαθύνει αυτή την εξουσία στα υπόλοιπα χρόνια της δεκαετίας. Θα είναι αντιδραστικοί λαϊκιστές, σοσιαλιστές προοδευτικοί, κεντρικοί ρεαλιστές, ή επιστήμονες και τεχνοκράτες; Κρίνοντας μόνο από αυτόν τον κύκλο, δεν γνωρίζουμε ακόμη και δεν πρόκειται να γνωρίζουμε για λίγα χρόνια ακόμη.

Ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να γίνει είναι ότι η Πολιτιστική Αστρολογία – ή οποιαδήποτε αστρολογία – για αυτό το θέμα – δεν αντιμετωπίζει άμεσα τα βασικά προβλήματα που υπονομεύουν την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών, του πυρηνικού πολέμου, του ρατσισμού, της ανισότητας και άλλων θεμάτων. Κατά τη γνώμη μου, η αστρολογία παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτές τις προκλήσεις μόνο έμμεσα ή θα τείνει να ξεφεύγει από το θέμα. Ναι, η αστρολογία προσφέρει σημαντικές ιδέες για τις ιεραρχικές δομές της κοινωνίας – συμπεριλαμβανομένης της οικονομίας, της πολιτικής και της κυβέρνησης – καθώς και για τα μεταβαλλόμενα πρότυπα δημοφιλών πεποιθήσεων και κοινωνικών τάσεων. Αν όμως κοιτάξουμε την αστρολογία για να αντιμετωπίσουμε με άμεσο ή προφανή τρόπο σοβαρές ερωτήσεις γύρω από τέτοια γενικά θέματα όπως η εξελισσόμενη ανθρώπινη συνείδηση, η σχέση μας με τη φύση ή η πιθανή εξαφάνιση του είδους μας, νομίζω ότι θα απογοητευτούμε και πρέπει να στραφούμε αλλού για απαντήσεις. Όλοι οι αστρολόγοι δεν συμφωνούν το ιδιο, φυσικά.

Ένα τελευταίο σημείο για το σύστημα της ίδιας της αστρολογίας: Μετά από χρόνια μελέτης και επαγγελματικής πρακτικής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τα σύμβολα που συνθέτουν την αστρολογία είναι ουδέτερα από πλευράς αξίας. Καλά ή κακά, υψηλότερα ή χαμηλότερα, είναι οι ανθρώπινες σκέψεις που συνδέουμε με το σύστημα. Πιστεύω ότι αυτό είναι αναπόφευκτο και μερικές φορές ανταμείβομενο (στα πλαίσια σιωπηρής πληροφόρησης ή διορατικότητας), αλλά δεν θεωρώ κρίσιμες εκτιμήσεις ως εγγενείς στη συμβολική πηγή πληροφοριών.

ΠΟΛΛΑ ΝΕΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΑ

Στη δεκαετία του 2020, όλα εκτός από έναν από τους κύκλους του πολιτισμού που εμπλέκουν τον Δία ή τον Κρόνο αρχίζουν και πάλι. Αυτός είναι έξι από τους δέκα κύκλους που επανέρχονται στην επόμενη δεκαετία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2030 αρχίζει το τελευταίο από τα επτά (Κρόνος-Ουρανός). Όλοι αυτοί οι κύκλοι υποδεικνύουν νέες αρχές στον πολιτισμό και ενδεχομένως σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι ως επί το πλείστον δραματικές στην εμφάνισή τους, αλλά είναι διαρθρωτικές και σημαντικές, δεδομένου ότι παίζουν σε πραγματικές ανταποκρίσεις. Λίγες δεκαετίες περιέχουν αυτές τις πολλές κυκλικές αρχές. Έτσι, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε πολλές αλλαγές στην κοινωνία κατά την επόμενη δεκαετία. Κάθε δεκαετία περιέχει αξιοσημείωτα γεγονότα, αλλά μπορεί να μην σημαίνουν πάντα αλλαγές στη μελλοντική κατεύθυνση του πολιτισμού. Ο συμβολισμός της δεκαετίας του 2020 υπονοεί την επανεξέταση πολλών από τις βασικές κατευθύνσεις του πολιτισμού.

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑ-ΚΡΟΝΟΥ

Μεταξύ αστρολόγων, ο κύκλος Δία-Κρόνου έχει συνδεθεί ιστορικά με τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά. Νομίζω ότι πιθανώς έχει επιπτώσεις πέρα από το εμπόριο, αλλά η οικονομική έμφαση μου φαίνεται ακριβής. Έχει επίσης συνδεθεί με τη διαδοχή των προεδρων στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα οι 20ετείς κύκλοι του Δία-Κρόνου άρχισαν κυρίως κατά τις προεδρικές εκλογές: 1940, 1961, 1980 και 2000. Αυτή η συγχρονικότητα θα επαναληφθεί το 2020.

Οι άλλοι έξι κύκλοι που περιλαμβάνουν τον Δία και τον Κρόνο μπορούν να θεωρηθούν ως τρία ζεύγη, που συνδέονται όπως κάνουν οι δύο αέριοι γίγαντες με καθέναν από τους τρεις πλανήτες: Δία-Ουρανός και Κρόνος-Ουρανός. Δίας-Ποσειδώνας και Κρόνος-Ποσειδώνας. Ο Δίας-Πλούτωνας και ο Κρόνος-Πλούτωνας. Γενικά, οι κύκλοι του Κρόνου είναι πιο δυναμικοί και πιο αξιόλογοι όσον αφορά τα γεγονότα. Ο Δίας προσφέρει όραμα και ευκαιρία, αλλά ο Κρόνος έχει συνήθως την τελευταία λέξη.

Τόσο οι κύκλοι Δίας-Ουρανός όσο και ο Κρόνος-Ουρανός υποδηλώνουν αλλαγές στον πολιτισμό που συμβαίνουν μέσα από νέες εξελίξεις στην κοινωνική πρόοδο, ιδιαίτερα στην τεχνολογία και τα πολιτισμικά κίνητρα, και πιθανές πολιτικές διαταραχές στην κοινωνική τάξη. Όταν αυτοί οι δύο κύκλοι είναι ενεργοί, μπορούν να συσχετιστούν με δραματικά και εκπληκτικά γεγονότα – όχι πάντα, αλλά συχνά. Για παράδειγμα, οι κοινωνικές αναταράξεις από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του ’60 συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας όψης αντίθεσης Κρόνου-Ουρανού. Πιο πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγη πρόεδρος ακριβώς όταν ο Δίας ξεκίνησε μια μονοετή αντίθεση με τον Ουρανό.

Ειδικά με τον κύκλο Κρόνου-Ουρανού, μπορεί να δούμε συγκρούσεις μεταξύ παλαιού και νέου, συνήθως όσον αφορά την εξουσία: “Ο (παλαιός) βασιλιάς είναι νεκρός. Ζήτω ο νέος βασιλιάς. “Μπορούμε επίσης να περιμένουμε επαναστάσεις στην επιστήμη, την τεχνολογία ή τον πολιτισμό και τις εξεγέρσεις στην πολιτική. Οι εθνικές εκλογές για πρόεδρο διεξήχθησαν στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των ενεργών μεταβολών του Κρόνου-Ουρανού το 1908, το 1920, το 1932, το 1952, το 1964, το 1976, το 1988 και το 2000. Σε έξι από τις οκτώ εκλογικές αναμετρήσεις, το κόμμα που είχε προηγουμένως κρατήσει τον Λευκό Οίκο απομακρύνθηκε.

Η επόμενη ενεργοποίηση αυτών των δύο κύκλων θα συμβεί πολύ σύντομα και σχεδόν ταυτόχρονα με την πτώση των τετραγώνων (Τελευταίο Τέταρτο) το 2020-21.

ΚΥΚΛΟΣΖΩΔΙΑΚΗ ΘΕΣΗΑΚΡΙΒΗΣ ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΡΟΗΣ
Κρόνος-Πλούτωνας23 ° ΑιγόκερωΙανουάριος 2020Δεκέμβριος 2018 έως Ιανουάριος 2021
Δίας-Πλούτωνας23-25 ° ΑιγόκερωΑπρίλιος / Ιούνιος / Νοέμβριος. 2020Φεβρουάριος 2020 έως Ιανουάριος 2021
Δίας-Κρόνος1 ° ΥδροχόοςΔεκέμβριος 2020Φεβρουάριος 2020 έως Μάρτιος 2021
Δίας-Ποσειδώνας24 ° ΙχθείςΑπρίλιος 2022Φεβρουάριος 2022 έως Ιαν. 2023
Δίας-Ουρανός22 ° ΤαύροςΑπρίλιος 2024Ιούλιος 2023 έως Ιούνιος 2024
Κρόνος-Ποσειδώνας1 ° ΚριόςΦεβρουάριος 2026Φεβρουάριος 2025 έως Μάρτιος 2027
Κρόνος-Ουρανός29 ° ΔίδυμοςΙούνιος 2032Ιούνιος 2031 έως Ιούλιος 2033

Ο Δίας-Ποσειδώνας και ο Κρόνος-Ποσειδώνας συνεπάγονται με αλλαγές στην κοινωνία γύρω από οράματα και τα όνειρα, αλλά και τις ψευδαισθήσεις και παραπλανήσεις. Η θρησκεία και η πνευματικότητα στη συλλογική μορφολογία και η μετατόπιση με τις αλλαγές σε αυτούς τους δύο κύκλους. Αυτοί οι δύο κύκλοι είναι λιγότερο δραματικοί και πιο διακριτικοί στις πραγματικές τους αντιστοιχίες.

Ειδικά με τον κύκλο Κρόνου-Ποσειδώνα, βλέπουμε συσχετισμούς με έναν γενικό δημόσιο τόνο εξάντλησης, κατάθλιψης ή απόγνωσης με μια λαχτάρα για διαφυγή από τις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτή η δυάδα, είναι, μοιάζει ωστόσο, λίγο σαν να πολεμάς σκιές. Τίποτα δεν φαίνεται συμπαγές ή αξιόπιστο πλέον, και ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται σαν να είναι χαμένος τελείως. Συχνά, ο Κρόνος-Ποσειδώνας συσχετίζεται με τις φαντασιώσεις μιας τέλειας κοινωνικής ιεραρχίας με τον κόσμο να κλίνει προς τον συντηρητισμό. Οι σύνοδοι Δία-Ποσειδώνα εμφανίστηκαν τόσο στο 1919 όσο και στο 1945, σηματοδοτώντας την ανακούφιση στο τέλος των Παγκοσμίων Πολέμων Ι και ΙΙ. Η συνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα το 1989 συσχετίστηκε με την αποσύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Όλες αυτές οι διαδρομές ενέπνευσαν αισιόδοξα αλλά παραπλανητικά οράματα για το μέλλον.

Ο Δίας-Πλούτωνας και ο Κρόνος-Πλούτωνας αντιστοιχούν στις αλλαγές στην κοινωνία γύρω από την εξουσία και τον έλεγχο – ποιος τα έχει αυτά και πώς αυτά συγχωνεύονται. Όταν είναι ενεργοί, οι δύο κύκλοι συσχετίζονται με τις κοινωνικές αλλαγές από την κορυφή προς τα κάτω που τείνουν να είναι ακραίες, δογματικές, σκληρές και συχνά αυταρχικές.

Ο κύκλος Κρόνος-Πλούτωνα είναι ιδιαίτερα έντονος και άκαμπτος. Όταν είναι ενεργός, αντιστοιχεί σε περιόδους πολιτισμικής παράνοιας, ξενοφοβίας, ρατσισμού και εθνοκάθαρσης. Αυτή είναι η σκοτεινή πλευρά του εθνικισμού και του πατριωτισμού, που συνοδεύεται συνήθως από μια ψυχρή αδράνεια εκ μέρους της εξουσίας ή του κράτους. Το πιο προφανές μειονέκτημα των μεγάλων μεταβολών στον κύκλο Κρόνου-Πλούτωνα είναι η ανάγκη για κυριαρχία – εξουσία πάνω σε άλλους. Οι θετικές συνέπειες περιλαμβάνουν το θάρρος κατά τη διάρκεια ακραίων δυσκολιών ή επιμονής εναντίον φαινομενικά ανυπέρβλητων ανισοτήτων, καθώς και ηθικής ή συναισθηματικής στάσης, κρατώντας τη γραμμή ενάντια σε αρνητικές ή καταστρεπτικές δυνάμεις.

Πιο σημαντικό είναι αυτό. Ο Δίας δεν είναι απόλυτα “καλός” και ο Κρόνος δεν είναι απόλυτα “κακός”. Η διαδικασία και τα χαρακτηριστικά του αρχέτυπου του Δία – επέκταση, ευκαιρία, αισιοδοξία, άνθηση, φιλοσοφική δικαιοσύνη – εύκολα αφομοιώνονται στον πολιτισμό και υιοθετούνται με ανυπομονησία από τον κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι κατ ‘ανάγκην καλό. Η επέκταση μπορεί να σκιάσει σημαντικά όρια, η αισιοδοξία μπορεί να είναι αβάσιμη και η δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα να διαστρεβλωθεί. Αντιστρόφως, το αρχέτυπο του Κρόνου – συγκράτηση, καθυστέρηση, προσπάθεια, ευθύνη, ιεραρχία εξουσίας και στέρεες δομές – τείνει να αντισταθεί από τον πληθυσμό και να επιβληθεί από την κορυφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τέτοια μέτρα είναι αναπόφευκτα κακά. Η υπομονή και η στοχαστική ευθύνη είναι κρίσιμα στοιχεία για την επίτευξη της ωριμότητας. Η προσπάθεια της σκληρής δουλειάς μπορεί να εκπληρώσει.

Ένας καλύτερος τρόπος να σκεφτείς τον Δία και τον Κρόνο είναι το εύκολο ενάντια στο σκληρό. Ο Δίας είναι αβίαστος και αισθάνεται υπέροχος, ενώ ο Κρόνος απαιτεί πειθαρχία και αισθάνεται δύσκολα. Είναι πιθανώς καλύτερο όταν εξετάζονται σε συνδυασμό, καθώς λειτουργούν μαζί παρά μόνοι τους ο καθένας ξεχωριστά. Γι ‘αυτό η σύνοδος Δία-Κρόνου που ξεκινούν τον κοινό τους κύκλο είναι ένα τόσο σημαντικό σταυροδρόμι ή σημείο καμπής. Με βάση το ζώδιο στο οποίο πραγματοποιείται η σύνοδος, ένας βασικός τόνος και κατεύθυνση υποδεικνύονται για τις πιο πρακτικές ανησυχίες του πολιτισμού για τα επόμενα 20 χρόνια.

Για παράδειγμα, η σύνοδος Δίας-Κρόνου το 2000 έγινε στον Ταύρο, υποδηλώνοντας ότι η οικονομική παραγωγικότητα και ο συσσωρευμένος πλούτος θα αποτελούσαν σημαντικά στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης και δραστηριότητας για δύο δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου, η Κίνα εδραίωσε τη θέση της ως παγκόσμια οικονομική δύναμη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και η οικονομική κρίση (Ουρανος-Πλούτωνας) ήταν και τα δύο σοβαρά εμπόδια, αλλά η οικονομία “ανέκαμψε” κατά το δεύτερο μισό του κύκλου. Και στις δύο χώρες, όμως, οι εθνικές πολιτικές εξασφάλιζαν ότι ο αυξημένος πλούτος μεταφέρθηκε προς τα πάνω, με αποτέλεσμα η οικονομική ανισότητα να καλπάζει σε αδιανόητα, ανήθικα επίπεδα. Πριν από τον τρέχοντα κύκλο του Δία-Κρόνου, η συζήτηση για δισεκατομμυριούχους ήταν σπάνια. Τώρα είναι συνηθισμένο. Η συνοδος Δία-Κρόνου τον Δεκέμβριο του 2020 στην πρώτη μοιρα του Υδροχόου υπονοεί ότι ξεκινάμε δύο ολόκληρες δεκαετίες, όπου ο πολιτισμός θα παλέψει για ανθρωπιστικά ζητήματα. Μήπως μας πειράζει η δυστυχία των ξένων; Ο Δίας θα τείνει να πει ναι, ενώ ο Κρόνος μπορεί να πει όχι. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις θα γίνουν ολοένα και πιο συνηθισμένες και ευρέως διαδεδομένες, και η βίντεο επανάσταση, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και τα δελτία ειδήσεων θα εξαλείψουν σε μεγάλο βαθμό την άγνοια ως δικαιολογία για να μην κάνουν τίποτα.

Στα οικονομικά και στην αγορά, οι συζητήσεις θα είναι ακόμα πιο έντονες για τα θέματα γύρω από την εργασία και τις θέσεις εργασίας. Θα αμφισβητηθούν οι μισθοί και ο αυτοματισμός, καθώς και οι συνθήκες εργασίας, η υγειονομική περίθαλψη και αν δισεκατομμύρια άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με ελάχιστη αξιοπρέπεια. Η πολεμική τάξη θα εντείνει βεβαίως την κατάσταση.

ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ

Η δεκαετία του 2020 αρχίζει με ένα κτύπημα. Ο Δίας, ο Κρόνος και ο Πλούτωνας κινούνται μέσα από τον Αιγόκερω και οι τρεις κοινοί κύκλοι τους (Δία-Κρόνος, Δίας-Πλούτωνας και Κρόνος-Πλούτωνας) ξεκινούν μέσα στο πρώτο έτος της δεκαετίας. Αυτές οι ευθυγραμμίσεις συνοδεύονται το 2020-21 από την πτώση των τετραγώνων των κύκλων Δία-Ουρανού και Κρόνου-Ουρανού. Η ακραία πόλωση του πολιτισμού και της πολιτικής που παρατηρήθηκε ολοένα και περισσότερο κατά τη διάρκεια του 2010 θα πρέπει να κορυφωθεί μέσα στο 2020. Κάτι πρέπει να δώσει και πολλοί αστρολόγοι πιστεύουν ότι τα οικονομικά είναι ώριμα για μια άλλη κατάρρευση. Η άποψη αυτή είναι βαθύτερη από την επιστροφή του Πλούτωνα στο ωροσκόπιο των ΗΠΑ. Πιθανόν το 2021-23. Ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας είναι η μολυσματική έκφραση μίσους. Το μίσος είναι σχεδόν ένα νέο ή πρόσφατο φαινόμενο στον πολιτισμό. Το να κατηγορείς τον άλλο είναι μια συγκεκριμένη παραλλαγή του προσανατολισμού “Εμείς εναντίον  Αυτών”, τόσο βαθιά ενσωματωμένο στους εγκεφάλους μας, οι οποίοι ελέγχουν τα συναισθήματα και την εξέγερση. Αυτό που είναι διαφορετικό τώρα είναι η ακραία πόλωση μεταξύ των ομάδων.

Η δυσαρέσκεια μετασχηματίστηκε σε ένα γελοιοποιημένο αποδιοπομπαίο τράγο. Η πιο δραματική μορφή παρατηρείται στις περιπτώσεις μαζικής βίας που απευθύνονται σε στοχευμένους πληθυσμούς, που διαπράττονται από άτομα και μικρές ομάδες. Αυτές οι πράξεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες και αποτελούν σήμερα σήμα κατατεθέν του 21ου αιώνα. Σε διεθνές επίπεδο, οι βομβιστικές επιθέσεις έχουν γίνει χαρακτηριστικές. Στις ΗΠΑ, με την καλλιέργεια όπλων, οι μαζικοί πυροβολισμοί έχουν γίνει συνηθισμένο φαινόμενο η αν θέλετε και ελεύθερη επιλογή. Όμως, τα κρούσματα θανατηφόρου βίας είναι μόνο η πιο προφανής έκφραση έχθρας. Το μίσος – είτε είναι φανερό είτε σχεδόν κρυμμένο – έχει μολύνει την ανθρωπότητα και έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του πολιτισμού. Η συνεννόηση και ομιλία μεταξύ συγκρουόμενων ομάδων είναι σχεδόν αδύνατη σε αυτό το σημείο.

Οι κύκλοι του Δία, του Κρόνου και του Ουρανού με τον Πλούτωνα είναι όλοι υποψήφιοι για να λογοδοτήσουν για αυτή την τρέχουσα κατάσταση ευθύνης και τιμωρίας. Με τον Ουρανό-Πλούτωνα, το κίνητρο είναι η επαναστατική δράση για να διεκδικήσει δύναμη και να προκαλέσει το status quo. Με τον Δία-Πλούτωνα μπαίνει στο παιχνίδι μια αυτό-δεσμευτική αίσθηση της δικαιοσύνης – οι ηθικές δικαιολογίες του δικαιώματος έναντι του λάθους. Με τον Κρόνο-Πλούτωνα, η κυριαρχία με αμβλύ, κατασταλτική δύναμη είναι μια τυπικά αυταρχική έκφραση. Η σκληρή εκδίκηση του τύπου Παλαιάς Διαθήκης – Οφθαλμού αντί Οφθαλμού – είναι μια άλλη μορφή.

Οι τρεις κύκλοι μεταξύ του Δία, του Κρόνου και του Πλούτωνα που αρχίζουν στις αρχές της δεκαετίας συνοδεύονται από τον Δία-Ποσειδώνα και τον Δία-Ουρανό που εισέρχονται στα Τελευταία τέταρτα τους το 2020 και το 2021, αντίστοιχα. Αυτοί οι δύο κύκλοι θα μπορούσαν να μετριάσουν την σκληρότητα του Κρόνου-Πλούτωνα, αλλά εάν ναι, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πιο επιφανειακά από σημαντικά. Ο πολιτισμός δεν κινείται μέσα από μια εποχή γλυκύτητας και φωτός και οι κρίσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυξάνονται και δεν μειώνονται. Πιο σημαντικές από τα πτωτικά τετράγωνα στους δύο κύκλους του Δία είναι οι συζεύξεις που θα ακολουθήσουν καθώς οι κύκλοι αρχίζουν και πάλι. Ο επόμενος κύκλος Δίας-Ποσειδώνα αρχίζει στους Ιχθείς κατά το 2022, με ένα νέο κύκλο του Δία-Ουρανού να ξεκινά από τον Ταύρο για το 2023-24. Παρόλο που κανένα από αυτά δεν είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ως μεμονωμένος κύκλος, μπορεί να είναι συναφές στο πλαίσιο της δεκαετίας του 2020 ως έκφραση της ανανεωμένης πίστης και αισιοδοξίας χρησιμοποιώντας τις ικανότητες μας για να αλλάξουμε και να προσαρμόσουμε. Σίγουρα θα χρειαστούμε αρκετά ψυχικά αποθέματα.

Η κυβέρνηση, οι κοινωνικοί θεσμοί και η εξουσία γενικά έχουν υποστεί επίθεση από τη δεκαετία του ’90 (όταν ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας κινήθηκαν μέσω του Αιγόκερω). Η δημόσια διάβρωση της πίστης και η εμπιστοσύνη στην εξουσία υπήρξε χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρέχοντος κύκλου Κρόνου-Ποσειδώνα (ο οποίος άρχισε στον Αιγόκερω), ο οποίος τώρα ξετυλίγεται από τον Χειμώνα. Η ισχύς και η χειραγώγηση έχουν αντικαταστήσει την λογική ως μέσο για τη διατήρηση της εξουσίας από τις αρχές και τα θεσμικά όργανα. Η ακραία στρατιωτικοποίηση της επιβολής του νόμου στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο είναι ένα παράδειγμα εμφανής δύναμης, ενώ η χειραγώγικη ρητορική και η μαζική επιτήρηση είναι πιο συγκεκαλυμμένα παραδείγματα.

Καθώς η εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα των δημοκρατικών θεσμών έχει εξασθενήσει, οι αρνητικές αντιδράσεις προς τον πρωταρχικό αυταρχισμό της «ισχυρής κυριαρχίας» έχει ανατείλει. Δεδομένης της σκληρότητας του Κρόνου-Πλούτωνα στον Αιγόκερω που ξεκινά τη δεκαετία, αυτή η τάση πιθανότατα θα συνεχίσει. Στη συνέχεια, στα μέσα της δεκαετίας, φτάνουμε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι με την αρχή του επόμενου κύκλου Κρόνου-Ποσειδώνα.

Αυτός ο κύκλος είναι ιδιαίτερα σημαντικός επειδή η σύνοδος του Κρόνου-Ποσειδώνα εμφανίζεται στην 1 ° Κριού – το αρχέτυπο σημείο εκκίνησης ολόκληρου του ζωδιακού κύκλου, μεταφορικά την εμφάνιση της άνοιξης μετά το χειμώνα. Σε αυτόν τον κύκλο, αυτό συνεπάγεται με μια πλήρη επανεκκίνηση του γάμου των ονείρων με τις ανάγκες. Ίσως χρειαστεί να εγκαταλείψουμε τις σχεδόν απεριόριστες φαντασιώσεις των τελευταίων δύο αιώνων υπέρ των πιο μετριοπαθών προσδοκιών. Αντί να τα έχουμε όλα, μπορεί να αναγκαστούμε να καθορίσουμε και να διαφυλάξουμε τα βασικά στοιχεία που δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτα. Κατά τη γνώμη μου, η έναρξη αυτού του νέου κύκλου Κρόνου-Ποσειδώνα είναι το επίκεντρο της δεκαετίας.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των πτωτικών ετών, το 2028-29, ο κύκλος Κρόνος-Πλούτωνα μετακινείται προς ένα αύξων τετράγωνο από τον Ταύρο στον Υδροχόο. Αυτό θα συνοδεύεται από ένα φθίνων τετράγωνό Δία-Πλούτωνα προς το τέλος του 2029, σχηματίζοντας ουσιαστικά ένα Ταυ-τετράγωνο μεταξύ των τριών σωμάτων που ήταν μαζί στον Αιγόκερω στις αρχές της δεκαετίας. Αυτοί οι δύο κύκλοι, που γεννιούνται στην αρχή της δεκαετίας και ενεργοποιούνται ξανά κοντά στο τέλος, είναι οι στυλοβάτες ολόκληρης της δεκαετίας.

Μερικοί περιβαλλοντικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι μεχρι τότε θα έχουμε ήδη υποστεί μεγάλες παγκόσμιες καταστροφές από την ταχεία επιτάχυνση της αλλαγής του κλίματος. Εάν αυτό αποδειχθεί αληθινό, τότε το τετράγωνο Κρόνου-Πλούτωνα μπορεί να υποδηλώνει ένα βίαιο μπλοκάρισμα. Άλλες δυνατότητες σε αυτό το σενάριο περιλαμβάνουν πολέμους για την ενέργεια και τους πόρους μεταξύ των εθνών, που αντιμετωπίζουν σκληρά με μια μαζική προσφυγική κρίση, ή ακόμα και μια εξάντληση των εθνικών πληθυσμών, αποφασίζοντας ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.

Εάν η κλιματική αλλαγή δεν μας έχει γονατίσει ή άλλες καταστροφές που έπληξαν τον πολιτισμό μέχρι τα τέλη του 2020, τότε οι συνέπειες του Κρόνου-Πλούτωνα και Δία-Πλούτωνα θα ενεργοποιηθούν πάλι αργά μέσα στη δεκαετία μπορεί να μην είναι τόσο έσχατες. Ακόμα, αυτοί δεν είναι ήπιοι κύκλοι και τα δύο τετράγωνα σε σταθερά ζώδια είναι πιθανό να αντιστοιχούν σε οικονομικές πιέσεις, πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές συγκρούσεις.

Αλλά τι γίνεται αν μια συλλογική αφύπνιση της συνείδησης αρχίσει να αυξάνεται πραγματικά μέσα στην ανθρωπότητα; Τι θα συμβεί αν η εξέλιξή μας ως είδος προς το επόμενο επίπεδο της ανθρώπινης ωριμότητας τρέμει κάτω από την επιφάνεια, προσεγγίζοντας την κρίσιμη μάζα; Συνειδητοποιώ ότι εμείς εναντίον αυτών, ο κοινωνικοπαθητικός ναρκισσισμός, η αχαλίνωτη απληστία, η λαγνεία για την εξουσία και η αποσύνδεση από τη φύση δεν πρόκειται να εξαφανιστούν με μαγικό τρόπο. Έχουμε μάθει, ωστόσο, ότι η αλλαγή μπορεί να είναι ιογενής. Το απόφθεγμα οτι, “Μεγάλα πράγματα πραγματοποιούνται από μικρά ξεκινήματα”, είναι αλήθεια, και μια παρόμοια διαδικασία θα μπορούσε να ισχύει για τη συνολική ευαισθητοποίηση της ανθρωπότητας. Γνωρίζουμε τώρα ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει φωνή, αφοσιωμένο και ενεργό μπορεί να είναι αρκετό για να αλλάξει τις κυβερνήσεις και να επεκτείνει τις πολιτιστικές πεποιθήσεις. Το κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί στα βαθύτερα επίπεδα της συλλογικής συνείδησης παραμένει προς συζήτηση.

Από την άλλη μεριά υπάρχει η πιθανότητα βραχυπρόθεσμης εξαφάνισης του ανθρωπίνου είδους από την κλιματική αλλαγή. Η απελευθέρωση του μεθανίου και η ραγδαία θέρμανση του Αρκτικού Ωκεανού θα μπορούσε να επιταχύνει την υπερθέρμανση του πλανήτη πολύ γρήγορα σε θανατηφόρα επίπεδα. Επιπλέον, η μείωση ή η εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων θα αυξήσει στην πραγματικότητα την υπερθέρμανση του πλανήτη βραχυπρόθεσμα, εξαλείφοντας την επίδραση κάλυψης αερολυμάτων των σωματιδίων στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Οποιοδήποτε από αυτά θα ήταν καταστροφικό. Και τα τρία μαζί θα σήμαινε σίγουρα το τέλος του πολιτισμού. Αυτό που θα ακολουθήσει σχεδόν σίγουρα είναι η κατάρρευση των ραδιενεργών πυρήνων σε 450 πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η σκληρή επιστήμη και ζωγραφίζει μια τρομερή εικόνα του μέλλοντος μας.

Η πιθανή εξαφάνιση του είδους μας είναι πλέον κατι το οποίο ακούμε συχνότερα. Αν όμως υπάρξει η ανθρώπινη εξαφάνιση – είτε αργά ή γρήγορα – το ηλιακό σύστημα δεν θα το παρατηρήσει καν. Ο ήλιος θα φλέγεται ως ένα πυρηνικό αστέρι, οι πλανήτες θα συνεχίσουν να κινούνται στις τροχιές τους και οι κύκλοι της Πολιτισμικής αστρολογίας θα συνεχιστούν – αλλά δεν θα υπάρχει ο ανθρώπινος πολιτισμός στον οποίο θα αναφέρονται. Αυτό είναι το κρίσιμο σενάριο. Είτε αληθινό είτε ψευδές, η αστρολογία έχει πολύ λίγα πράγματα να προσφέρει γι ‘αυτό, οπότε θα παραμείνω εδώ, οσο ζω εξετάζοντας και παρατηρώντας την όποια εξέλιξη.

Με έξι κύκλους εξωτερικών πλανητών που ξεκινούν από τη δεκαετία του 2020 και έναν έβδομο που θα ακολουθήσει σύντομα, ένα πράγμα φαίνεται να είναι βέβαιο: Η πιο σημαντικη πλανητική επανεκκίνηση στη δεκαετία του 2020 οπου ελπίζω ότι συλλογικά θα προχωρήσουμε μπροστά και όχι πισω.

Απάντηση