ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ 2022

στις

Η ηλιακή δραστηριότητα γρήγορα ζωντανεύει με τρεις ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας M και πολλαπλές C-Flares. Το μεγαλύτερο από τα γεγονότα ήταν μια έκλαμψη M2.4 στις 07:40 UTC (14 Δεκεμβρίου) γύρω στο AR 3165 στο τεταρτημόριο SW. Στο τεταρτημόριο SE, το AR 3163 παρήγαγε ένα M1.1 στις 08:31 UTC. Και οι δύο περιοχές ξαφνικά επεκτείνονται τόσο σε μέγεθος όσο και σε μαγνητική πολυπλοκότητα και θα μπορούσαν η καθεμία να αποτελέσει πηγή πρόσθετων ηλιακών εκλάμψεων κατά τις επόμενες 24 ώρες.

Και στις 2 ηλιακές εκλάμψεις ο Άρης θεός του πολέμου, πρωταγωνιστεί.

Απάντηση