Η Ουράνιαν & η Άνοιξη 2023

στις

Αυτός ο χάρτης έχει οριστεί για τις 25 Μαρτίου, 2023. Η εικόνα είναι παρόμοια με αυτή που σχηματίστηκε όταν η Ρωσία εισέβαλλε για πρώτη φορά στην Ουκρανία. Ο Άρης-Ουρανός πυροδοτεί τον Δία/Βουλκάνους=Hades/Απόλλωνα στις 0 μοίρες του Καρκίνου ένα παγκόσμιο σημείο. Η βία είναι πιθανό να κλιμακωθεί, γενικότερα. Ο Άρης στο σημείο του Κριού. Φαίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα 1-2 ημέρες, απο τις 25 Μαρτιου,2023. Η Ουράνιαν λέει τα εξής..

Εκτέλεση δημόσιων δραστηριοτήτων – Δραστηριότητες έξω στον κόσμο – Δράση παντού – Δημόσια διέγερση – Τραυματισμοί ή παραβάσεις στον κόσμο – Δημόσιες πυρκαγιές.

Γεγονότα – Απροσδόκητα συμβάντα έξω στον κόσμο – Τεχνολογία στο κοινό – Δημόσιες μεταρρυθμίσεις – Αναταραχή στο κοινό
Διευκρίνιση – Αλήθεια – Κόσμος κατανόηση – Δημόσια γνώση – Πνεύμα έξω στον κόσμο – Διαφάνεια – The Zeitgeist ή Spirit of the Times

Συμμαχίες – Σωματεία
Δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση

Ημέρες ή χρόνια απωλειών – Καταστάσεις δημόσιας κρίσης – Μολύνσεις ή δηλητηριάσεις παντού
εκτεταμένες δημόσιες ελευθερίες – Μεγάλες ομάδες ανθρώπων έξω στον κόσμο –
Ομιλία έξω στον κόσμο

Απροσδόκητες δραστηριότητες στον κόσμο – Εκπλήξεις σε όλο τον κόσμο – Εκπλήξεις σε εργασιακά περιβάλλοντα – Ξαφνικές πράξεις στο κοινό – Ένταση ή άγχος στο χώρο εργασίας – Εξεγέρσεις – Παρορμητικές πράξεις – Ζημιές σε δημόσιους χώρους – Ατυχήματα

Ενέργειες σχετικές με μεγάλες ζημίες – Ειδικές αντιδράσεις στον κόσμο – Εκτεταμένες χυδαίες πράξεις – Εκτελεστική εξουσία – Μείζονες εξουσίες – Έκτακτες ενέργειες ή δραστηριότητες δημοσίως – Πολιτική – Κυβερνητικά μέτρα

Απάντηση