ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2017

στις
 
 
Υπολογίζοντας την ηλιακή επιστροφή της Ελλάδος για το 2017, η οποία θα ισχύει μέχρι της 2 Φλεβάρη του 2018,μας φανερώνει τα εξής.Ο ωροσκόπος βρίσκεται στην 28 μοίρα της Παρθένου (αλλά και κυβερνήτης του 4ου οίκου),που είναι συμβατός με τον ωροσκόπο της χώρας.Είναι όμως μια κρίσιμη μοίρα που συνδέεται με την λανθασμένη πολιτική που ακολουθείται, έχει να κάνει με την αξιολόγηση και την εξέταση των προβλημάτων από κάθε άποψη,με τον σαρκασμό,τις τολμηρές απόψεις και την διερεύνηση εις βάθος,με την εξεύρεση συναίνεσης εναντίον σε κάποιον που εντείνει τις προσπάθειές του, όταν η ισορροπία της κοινής γνώμης στρέφεται εναντίον ενός. 

Η Παρθένος συνδέεται όμως με την γονιμότητα,τις υπηρεσίες προς τον άνθρωπο, με το στάρι,με τα εργατικά συνδικάτα,τον στρατό,με την εργασία και την σκληρή δουλειά,το εθνικό σύστημα υγείας,τη δημόσια υγεία,η εργατική τάξη,τα αριστερά κόμματα,η βιομηχανία.

 Η 28 μοίρα έχει χαρακτήρα αυστηρό,που μας λέει ότι η λιτότητα θα συνεχιστεί,αλλά δίνει και ανθεκτικότητα και δημιουργία ταυτόχρονα,δηλαδή να υπάρξει δημιουργική φαντασία όπου όλοι μας μπορούμε να επιτύχουμε μέσω της σκληρής δουλειάς και να έχουμε σημαντική πρόοδο.Ο Αρης κυβερνά τον χάρτη, και δείχνει ότι υπάρχει τάση προς την βια και ανατροπές.Επίσης υπάρχει ο σχηματισμός Ταυ-τετραγώνου όπου κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα.
 
 
 

Οι περισσότεροι πλανήτες συγκεντρώνονται στον 7 οίκο αλλά και τον 4. Σημαντικοί οίκοι, γωνιακοί, όπου θα λάβουν μέρος σημαντικά γεγονότα περίπου από την Άνοιξη ως το Φθινόπωρο.Ο 7 οίκος έχει να κάνει με τον πόλεμο και την εξωτερική πολιτική,τις διεθνής σχέσεις,τις συμφωνίες,τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί,τις συγκεντρώσεις, τις πολιτικές συνεργασίες και συμμαχίες της χώρας μας.
Ο 4 ος, είναι η ακίνητη περιουσία, τα χωράφια, σπίτια, αφορά και την αγορά κατοικίας,είναι οι δήμοι,πόλεις, ορυχεία.
 
Όμως ο Ήλιος στην ηλιακή επιστροφή, που συνδέεται με την κυβέρνηση, πέφτει στον 5ο οίκο (παιδιά, νεολαία, τρόπος διασκέδασης ενός λαού, κερδοσκοπία, πρέσβεις, εισοδήματα από ακίνητη περιουσία.Ο κόσμος του θεάματος, είναι τα ρίσκα που παίρνουμε, ο επιχειρηματικός κόσμος),στην 14 η του Υδροχόου, Μοίρα της Κατάρρευσης– Απρόβλεπτοι κίνδυνοι – κίνδυνος για πτώχευση ή άλλου είδους.
 
Ο Ήλιος (κυβέρνηση)σε ημιτετράγωνο με την Αφροδίτη στον 7ο, την Juno στον 4οοικο, δείχνει τις προσπάθειες που γίνονται, σε επίπεδο συνεργασιών και στον επιχειρηματικό κόσμο, είτε σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο, οι οποίες όμως είναι απογοητευτικές, υπάρχει δηλαδή μπλοκαρισμένη ενέργεια, και έχει να κάνει περισσότερο με τα εξωτερικά γεγονότα. 
Η όψη είναι προκλητική, προκλήσεις που συναντάμε από άλλους, ακόμα και από ανοιχτούς εχθρούς και δείχνει τις δυσκολίες στην αξιοποίηση του δυναμικού ή εμπόδια, και σηματοδοτεί μια εσωτερική δυσφορία, ενώ ταυτόχρονα αναζητούμε δημιουργικές λύσεις.
 
Υπάρχει δυσκολία προσαρμογής στις αποφάσεις τις κυβερνήσεις σε σχέση με 5ου οίκου ζητήματα, προδοσίες. Επίσης, οι δυσκολίες με τους πρόσφυγες η με τα παιδιά προσφύγων θα συνεχιστούν.Ο ωροσκόπος είναι σε αντίθεση με την Αφροδίτη και σηματοδοτεί δυσαρμονία αλλά σε τετράγωνο με τον Κρόνο θα προσθέσει περισσοτέρους περιοριστικούς όρους, περιοριστικές συνθήκες και περιστάσεις, όπου ο κόσμος θα υποφέρει περισσότερο. Επίσης,έχει να κάνει με την απομόνωση της χώρας και τις δυσάρεστες καταστάσεις που υφίστανται μέσα σε αυτή σε σχέση με τους πρόσφυγες και την οικονομία.
 
 
Ο Ήλιος τετραγωνίζει τη Σελήνη στον 8ο οίκο, που είναι ο λαός και μαρτυρά συγκρούσεις, απογοητεύσεις, άγχος, και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με το ασφαλιστικό, τις συντάξεις, τα κεφάλαια του κράτους,το αποταμιευτικό σύστημα,το ασφαλιστικό σύστημα, τα ασφαλιστικά ιδρύματα κτλ. και που είναι δύσκολο να τις ξεπεράσει.Ο Ήλιος εξαγωνιζει τον Αρη και αυτό είναι κάτι θετικό που μπορεί να βγει μέσα από πολλές προσπάθειες και την συνεργασία μόνο, αν μπορέσουμε κάποτε να συνεννοηθούμε όλοι μαζί εδώ μέσα, που είναι δύσκολο.
 
Ο Ήλιος στο μεσοδιάστημα Ποσειδώνα-Πλούτωνα, που συμβολίζει το μυστήριο, είναι ενας υπερευαίσθητος άξονας, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση επηρεάζεται από τις εξωτερικές επιρροές και γεγονότα. Σαφώς δε αν κοιτάξουμε την θέση των πλανητών έχει να κάνει με τα εργασιακά, τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων, όπου εκεί παίζεται μια μεγάλη άπατη εις βάρος μας.
 
Η Σελήνη στον 8 ο οίκο,στην 26 η του Κριου (Μοίρα της Παρακμής), δείχνει ότι ο λαός της χώρας  ,είναι περισσότερο συγκεντρωμένος σε οικονομικά θέματα αντιμετωπίζοντας σοβαρές δυσκολίες και άπειρα προβλήματα.Η Σελήνη τετραγωνίζει τον Ερμή όπου θα υπάρξουν δυσκολίες στο να κερδίσουμε εισοδήματα,είτε από την εκμετάλλευση γης ,για διαφόρους λόγους και λόγω περιορισμών που έχουν επιβληθεί και λόγω καιρικών συνθηκών,θα υπάρξουν δυσκολίες στην τακτοποίηση κληρονομικών ζητημάτων για παράδειγμα, την τακτοποίηση χρεών,όπως την αποδοχή κληρονομιάς,ακόμα και διαφωνίες η προβλήματα με εθνικούς θησαυρούς η και στην εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου, ακόμα και στην αγορά ακίνητων.
 
 
Η Σελήνη σε αντίθεση με τον Δια συνδέεται και με τα προβλήματα και (μαζικές αντιδράσεις) συγκρούσεις σε θρησκευτικά θέματα,παιδείας,η νομικά, αλλά και με σημαντικές απώλειες, η Σελήνη τριγωνίζει τον Κρόνο που είναι βοηθητική η μπορεί να δώσει μια λύση αλλά η επιρροή της είναι μικρή,σε σύνοδο με τον Ουρανό (ανατροπή και αντίδραση του λαού προς αποφάσεις της κυβέρνησης),συμβολίζει τις αντιδράσεις η τις ανατροπές σε οικονομικό επίπεδο και σε σχέση με τις συμφωνίες που έχουν γίνει και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις και ανατροπή δεδομένων, δημιουργώντας περισσότερο άγχος και ανησυχία η και εξεγέρσεις, εκνευρισμό. 

Άλλωστε, όλα παίζονται σε επίπεδο συμφωνιών και διαπραγματεύσεων, με τον Ουρανό στον 7  οίκο,εκεί θα ανατραπούν πολλά ενώ θα γίνουν και αποκαλύψεις.
Η Σελήνη τετραγωνίζει τον Πλούτωνα και δείχνει το συναίσθημα φόβου που αντιμετωπίζει ο λαός, τις εκρήξεις,τις συγκρούσεις και τις αιφνίδιες αλλαγές που γίνονται όσο αφορά θέματα 4-8ου οίκου δηλαδή ακίνητη περιουσία,εδαφικά,χρέος του κράτους αλλά και χρέη δικά μας, συντάξεις.

Αυτό επίσης συνδέεται και τις καταστροφές από καιρικές συνθήκες, αλλά και με ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, με εντάσεις, χειραγώγηση αλλά και το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας.
Ο Πλούτωνας,στο παρελθόν στον 4οοίκο έχει αναδείξει πόλεμο για την χώρα, έτσι ο λαός μπορεί να κληθεί να υπερασπίσει την πατρίδα για άλλη μια φορά,αλλά βέβαια σήμερα ο πόλεμος γίνεται σε πολλά επίπεδα.
 
 
Ο Ερμής από τον 4ο οικο, τετραγωνίζει τον Δια και τον Ουρανο, δείχνοντας αναστατώσεις και αναταραχές, ανατροπές και απώλειες, αλλα αυτό συνδέεται και με την απώλεια περιουσίας. Ο Ερμής σε σύνοδο με Pollux, μιλάει για καταστροφή, κερδοσκοπία, τα ερείπια, τους θανάτους και τον άκαρδο δικαστή (και αυτό έχει σημασία, διότι συνδέεται με τους πλειστηριασμούς οπου πολλοί Έλληνες δυστυχώς θα χάσουν τα σπίτια τους και νομίζω ότι θα γίνεται ηλεκτρονικά από τον Μαρτιο). Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τους πλειστηριασμούς και τις φυσικές καταστροφές αλλα και με κινητοποιήσεις η απεργίες. 
 
Πάντως επειδή και ο Ερμής είναι κυβερνήτης του 10- 12ου οίκου, σημαίνει σημαντικά προβλήματα που θα έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο λαός θα είναι καχύποπτος και εσωστρεφής περισσότερο από ποτε ενώ θα υπάρχει ενας κατακλυσμός από γεγονότα, ειδήσεις και πληροφορίες που δεν θα εμπιστεύεται.
 
 
Η Αφροδίτη βρίσκεται στον 7 οίκο που είναι γωνιακός με αρνητικές όψεις, που είναι κυβερνήτης του 2 και 9ου οίκου, δείχνει σημαντικά προβλήματα σε πολιτικό επίπεδο, στην εξωτερική πολιτική, στις συναλλαγές με ξένες χωρες, το εμπόριο, σημαντικά προβλήματα στην παιδεία και θρησκεία, εγχώριες δυσκολίες, αλλά και οικονομικές απώλειες στο χρηματιστήριο και στην οικονομία αλλα και σημαντικά προβλήματα σε διπλωματικό επίπεδο και στο να διατηρηθεί η ειρήνη με αλλα κράτη, σημαντικά λάθη που θα κοστίσει σε πολλά κόμματα και στην ίδια την χωρα, αλλα είναι ενας οίκος που επηρεάζεται και το εθνικο νόμισμα, οπότε αυτό το ενδεχόμενο είναι κατι που μπορεί να αρχίσει να συζητιέται και από την επόμενη χρονια, οπου περισσότερο μπορεί να συμπίπτει με τις παγκόσμιες εξελίξεις. 
 
 
Η Αφροδίτη σε ημιτετράγωνο με τον Ηλιο, εχουμε το τετράγωνο Αφροδίτης-Κρονου(οικονομικοί περιορισμοί οπου μπαίνουν σκληροί όροι και επιπλέον μετρα), η Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Χείρωνα ( διασπάσεις κρατων, δύσκολα να διατηρηθεί η ειρήνη σε πολιτικές συνεργασίες, διασπάσεις κομμάτων και σε επίπεδο συμφωνιών με το ΔΝΤ ), σε τετράγωνο με την Juno, σε αντίθεση με τον ωροσκόπο και το MC.
Η Αφροδίτη σε σύνοδο με τον Scheat, είναι δείκτης οικονομικής καταστροφής, φυλακίσεων σημαντικών προσώπων και δείχνει περιορισμούς.
 
 
Ο Αρης είναι η πιο επικίνδυνη επιρροή στον χάρτη , αφού βρίσκεται στον Κριο, όπως επίσης και ο Ουρανος και η Αφροδίτη και η Έρις αλλα και το σημείο του Κριου ,που δείχνει ότι ένα σημαντικό γεγονός θα συμβεί. Η Ελλάδα θα δεχτεί επίθεση από πολλές απόψεις.
Δείχνοντας μια εμπόλεμη κατάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τις γείτονες χωρες, τους ανοιχτούς εχθρούς της Ελλάδος (την Τουρκία, τα Βαλκάνια), οπου θα είναι ιδιαίτερα επιθετικοί, και όλα βέβαια είναι πιθανά  να συμβούν.Ο Κριος είναι στο φυσικο του σπίτι, στον Αρη, (οπου συνδέεται με τον στρατό, είναι οι εμπόλεμες καταστάσεις από και προς το λαό).
 
 
Σε αυτό συγκαταλέγονται και οι σφοδρές συγκρούσεις είτε σε επίπεδο μάχης, σε πολίτικό επίπεδο από κάθε άποψη που προμηνύει και εθνικές εκλογές, ακόμα και στις διαπραγματεύσεις και δεν είναι θετικος δείκτης για την δημόσια υγεια.Ολο αυτό βέβαια το κομμάτι εκεί στον χάρτη δεν δείχνει θετικές εξελίξεις, ενώ ο Αρης κυβερνά και τον 8ο οικο, που σημαίνει ότι η θνησιμότητα θα αυξηθεί επικίνδυνα αλλα και αυτό αφορά άμεσα και τις διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ και το χρέος, και γενικά το οικονομικο κομμάτι που μας καίει. Ολο αυτο εκεί είναι δείκτης απωλειών και θλίψης.Ο Αρης τετραγωνίζει την Juno, το MC και είναι σε αντίθεση με τον ωροσκόπο.Όλα αυτά έχουν να κάνουν επίσης με δύσκολες αποφάσεις, διλλήματα, απροθυμία για συμβιβασμό. Πάντως με τον Πλούτωνα στον 4ο οικο, αναμένονται βαθιές και ριζικές αλλαγές στο θέμα της ιδιοκτησίας και στο κόμμα της αντιπολίτευσης.
 
 
Η αντίθεση Δια-Ουρανού, συνδέεται με τα πολιτικά σκάνδαλα, τις απώλειες, τις σφοδρές συγκρούσεις με την θρησκεία και τον νόμο, αλλά δεν αποκλείω και ένα τρομοκρατικό χτύπημα η βίαια περιστατικά. Ο Ουρανός στον 7ο οικο, είναι σημαντικός γιατί θα δημιουργήσει ρήξεις, ανατροπές και αιφνίδιες αλλαγές. Ο Ουρανός στο μεσοδιάστημα Σελήνης-Αρη σηματοδοτεί ένα αιφνίδιο γεγονός για τον λαό, συνθήκες οργής, αρκετά προκλητικές συνθήκες και ένα ξαφνικό βίαιο γεγονός. Και η θέση του Ποσειδώνα στον 6ο έχει να κάνει με επικίνδυνες καταστάσεις, γιατί κυβερνάει τον 7ο, που θα είναι αρκετά θολές, και συμβολίζει την απάτη. Πάντως από κάθε άποψη η χρονιά αυτή θα περιέχει σημαντικές εξελίξεις για την χώρα μας, ανατροπές με το ΔΝΤ, ένα θερμό επεισόδιο, πολλές αλλαγές σε πάσης φύσεως συνεργασίες,και ξαφνικές εθνικές εκλογές.Τουλάχιστον η εικόνα του χάρτη δείχνει πολλά ανατρεπτικά σενάρια.
 
 
Ας ρίξουμε μια ματιά στις εξισώσεις της Ουράνιαν που επιβεβαιώνουν τα γεγονότα
 
 
Θυελλώδης καιρικές συνθήκες /Απροσδόκητα εμπόδια με εταίρους – εντάσεις στο περιβάλλον
 
Εντολές για επίσημες αλλαγές – μεγάλες πυρκαγιές
* Απροσδόκητα γεγονότα έξω στον κόσμο — Περιπέτειες /Τεχνολογία έξω στον κόσμο – Δημόσιες μεταρρυθμίσεις – Εξεγέρσεις- Αδιέξοδα
 
 Έντονη χειραγώγηση – Αναποτελεσματικοί αγώνες – αδικήματα έξω στον κόσμο – πυρκαγιές
 
Δημόσια συναθροίσεις – Εθνικές συμμαχίες- περιορισμοί/ παρακμή
Τα οικονομικά προβλήματα – ανεπάρκεια χρήματων – Λίγα τα υπάρχοντά – Περιορισμένα κέρδη – Νομικά προβλήματα
Αιφνίδιες πυρκαγιές – εκπλήξεις σχετικά με τα όπλα- στρατιωτικές ενέργειες- Μέτρα αστυνόμευσης
 
 
Ιανουάριος- * οικογενειακή περιουσία επηρεάζεται – κέρδη ή εισοδήματα — Χρηματοοικονομικά ιδρύματα – ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης-
* βαθιά και σοβαρή ή κρίσιμη ανησυχία – προβλήματα υγείας- Συνεχής ανησυχίες ή φόβους – ελλείψεις – ανεπάρκειες – Εμπόδια–τελματικες καταστάσεις – Αδιέξοδα
 
 
Φλεβάρης- εμπόδια -οριοθετήσεις  – Η γεωργική γη – Αδιέξοδα – Καθυστερήσεις – – Κρύο – Στασιμότητα . Περιπέτεια -εκπλήξεις – Αιφνίδιες συνεργασίες σε πολιτικο επίπεδο/αιφνίδια γεγονότα – ένταση ή άγχος – ανατροπές – αναστάτωση
 
 
Μάρτιος- *Ιστορικές ασάφειες – Αναχωρήσεις ή αποστασιοποίηση /Άρνηση ή ανάκληση που αφορούν περιορισμούς — συνεχείς ελλείψεις – διαρκής απώλειες – συνεχής δυσφορία — στέρηση – συνεχής κινδύνους – * – Αργες και σταθερές μεταρρυθμίσεις – εντάσεις – Θεμελιώδεις αλλαγές – ξαφνική παύση – Ξαφνικο πάγωμα – Ξαφνικές ρήξεις – εντάσεις – αναταραχές – Δυσκολίες που σχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις – Αιφνίδια εμπόδια – ασφυκτική κατάσταση – Κατολισθήσεις – αναταραχές- Καταστροφή
* Μεγάλο έργο — Εκτεταμένες ή επεκτατικές δραστηριότητες – Επέκταση των καθηκόντων – Επέκταση σχετικά με την παραγωγικότητα — Προσπάθειες για την ειρήνη – – Ακαδημαϊκή ή επιστημονική εργασία – Απαιτήσεις σχετικά με τα κέρδη –  φωτιά, ανάφλεξη, η όπλα /πυρκαγιές
 
 
Απρίλιος- Σημαντική επιρροή – Εξαιρετική φήμη – – Σημαντικές εργασίες – Σημαντικά επιτεύγματα – Προαγωγή ή προώθηση – Αναγνωρισμένος αθλητής – μεγάλη δύναμη – Πολιτική επιρροή – Πολιτικός – Σημαντικη δύναμη
* Ευεργετικές  βελτιώσεις- Πολλές ουσιαστικές αλλαγές — συνεταιριστική ανάπτυξη ή βελτιώσεις – Επιστημονικοί μετασχηματισμοί ή μετατροπές, ή ακαδημαϊκές προσαρμογές – – Σημαντικές προσπάθειες – Ακροβατικά, ρίσκο της εξουσίας – βίαιες ενέργειες η καταναγκασμός. * γεγονότα – Ενέργειες που συμβάλλουν στη διαφάνεια – πνευματική δημιουργικότητα ή εφευρετικότητα – Πνευματικές διαφορές – ιδεολογικές συγκρούσεις
 
 
Μάιος- * Διευκρίνιση – Αλήθεια – Κοσμική κατανόηση – Διαφάνεια — Zeitgeist ή πνεύμα των καιρών – Δημιουργική σκέψη– Ξεκινήματα που αφορούν επικοινωνίες – Δυναμικές συζητήσεις — λήψη αποφάσεων – ανακοινώσεις – Απειλές
 
 
Ιούνιος- *  Καπνοί – ομίχλη – Καταχνιά  – Αστάθεια ή ανασφάλεια – απώλειες — απογοήτευση – ζημιές ή βλάβες – ιατρικά προβλήματα — ζημιές πλημμυρών – το νερό ή την ατμοσφαιρική ρύπανση – κινδύνος
 
 
Ιούλιος- * Ξαφνική διευκρίνιση — Έκπληξη γεγονότα – Απροσδόκητες ιδέες – διευκρινίσεις – μεταρρυθμίσεις — Τηλεόραση -εκδηλώσεις — ένταση σχετικά με τις πληροφορίες
* Σημαντικές επαφές – ανεξαρτησία – Επαφή με αξιωματούχους – Ενώσεις με το κράτος – Οργανωτικές συναντήσεις .
 
 
Αύγουστος- *Αβεβαιότητα ή αστάθεια – θυσίες που αφορούν συνεργασίες – προχειρότητα – μυστικοπαθείς εταίροι – ασάφεια – απογοήτευση με τους εταίρους – απώλειες που σχετίζονται με συνεργασίες – Απόρριψη σχετικά με τους εταίρους – αδυναμίες – ανασφάλεια
* Η κοινή γνώμη – Επικοινωνίες – – Συζητήσεις – Δημόσια ομιλία – Συνομιλίες – * παραίτηση – εξάντληση – παραίτηση – κατήφεια, λύπη, άγχος, ελλείψεις, ελαττώματα ή ζημίες
* Προβλήματα που σχετίζονται με αξιοθέατα – αποξένωση – Ζήλια – Διατάραξη αρμονίας –
* Ευνοϊκή εξέλιξη ή βελτιώσεις – Στιγμιαία κέρδη ή εισοδήματα – Οικονομική ανάπτυξη ή βελτίωση – δικαιοσύνη –
 
 
Σεπτέμβριος- * ιστορικοί παράγοντες – μυστικές δραστηριότητες – Ανώνυμος  σκοτεινές ρυθμίσεις – Οι εργασίες σχετικά με τα ζητήματα που χρειάζονται αποκατάσταση ή διόρθωση – Κάνοντας θυσίες — Κατασκοπεία – Λοιμώξεις – Αδράνεια – ανεργία – Ενέργειες που συμβάλλουν σε απώλειες – Χειραγώγηση – Πρόκληση ζημιάς  – Ληστεία ή λεηλασία – κακόβουλη συμπεριφορά
εκσυγχρονισμός – Έσοδα από αναπροσαρμογές, αναδιάρθρωση, ή ψηφίσματα -αλλαγές – αναπροσαρμογές, ανοικοδόμηση, ή μετασχηματισμοί – μετατροπές, ή μεταβάσεις – Ημέρες πλήρους υποχρεωτικών αλλαγών.
* Νομικά θέματα –
* Απομόνωση – Εσωτερική σύγχυση -απώλειες – εξαπάτηση-παρέκκλιση
 
 
Οκτώβριος- * Μυστικές ενέργειες – Καταιγίδες – Ισχυρή διάλυση – Έντονη εξαπάτηση – τεράστιες απώλειες ή θυσία – χειραγώγηση – παραίτηση – αγώνας χωρίς ελπίδα
* Η πραγματοποίηση νέου ξεκινήματος – Ενέργειες — Εκτεταμένη δημιουργικότητα ή εφευρετικότητα – Συνθήκες εργασίας – υπό πίεση – καταναγκασμός
* Έκπληξη ομοιότητα – εκδηλώσεις – Απροσδόκητη ειρήνη – μεταρρυθμίσεις
 
 
Νοέμβριος- * Απροσδόκητη επίδραση ή επίπτωση – Εργασία για τις μεταρρυθμίσεις – μεγάλες κλίμακας εκδηλώσεις- περιπέτειες – Έκπληξη εξουσία – Υψηλή ένταση – Ξαφνικά μετρα Μεγάλες εκπλήξεις — Απροσδόκητη βία
* Αλήθεια ή γεγονότα που σχετίζονται με το παρελθόν– Εκπαίδευση – Διαφάνεια σχετικά με τα προβλήματα – Πολιτιστικά προβλήματα – – Περιορισμένη εμπιστοσύνη –
* συνεχείς συνεργασίες – Φραγμούς ή όρια που αφορούν τα σύνορα ή άλλους – Προβλήματα στα σύνορα με τους άλλους – Εμπόδια που σχετίζονται με τους εταίρους
* Μάχες Εθνών  – Δημόσιες ταραχές – πυρκαγιές – Πυροβολισμοί
 
 
Δεκέμβριος- * Διάλυση των εντάσεων – ασάφειες – Αιφνίδιες απώλειες — Δυσμενής γεγονότα – Η διακοπή σχετικά με τη στέρηση, ή εγκληματικά στοιχεία – λάθη που αφορούν την παρορμητικότητα – Ασθένεια προκαλώντας ακανόνιστη ή αντίθετη συμπεριφορά
* γεγονότα
Ιανουάριος 2018- * Μεγάλη τύχη – Έκτακτη επιτυχία – Σημαντικά κέρδη ή εισοδήματα – Οικονομική ανεξαρτησία- κυβέρνηση ταμεία – Δικαστήρια της δικαιοσύνης – Δικαστές – Το χρήμα ως σημαντικό ζήτημα