ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΚΛΑΜΨΕΙΣ ΤΟΥ 2022

Η ηλιακή δραστηριότητα γρήγορα ζωντανεύει με τρεις ηλιακές εκλάμψεις κατηγορίας M και πολλαπλές C-Flares. Το μεγαλύτερο από τα γεγονότα ήταν μια έκλαμψη M2.4 στις 07:40 UTC (14 Δεκεμβρίου) γύρω στο AR 3165 στο τεταρτημόριο SW. Στο τεταρτημόριο SE, το AR 3163 παρήγαγε ένα M1.1 στις 08:31 UTC. Και οι δύο περιοχές ξαφνικά επεκτείνονται τόσο σε…

ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ 2023

Οι εκλείψεις το 2023 θα είναι τέσσερις. Έχουμε  δυο εκλείψεις στον άξονα Ταύρου -Σκορπιού και  άλλες δυο εκλείψεις στον άξονα Κριού/Ζυγού. Οι πιο επικίνδυνες θα είναι αυτές που θα γίνουν στον άξονα Κριού -Ζυγού, γιατί πάντα συνοδεύονται από μετακινήσεις στρατών που σημαίνει ετοιμότητα για πόλεμο, είναι φωτιά, υπάρχουν πολλές πυρκαγιές, πυρετοί, μιλούν για σπανιότητα φρούτων…

ΤΟ 2023 ΚΑΙ Η ΙΕΡΕΙΑ

Στην Ταρώ, η Ιέρεια αντιπροσωπεύει τον αριθμό 2, δυο φορές υπάρχει ήδη μέσα στο 2023, όπως και ο αριθμός 3 που αντιστοιχεί στην Αυτοκράτειρα. Το 2 είναι θηλυκός αριθμός, είναι η δυαδικότητα, εμφανίζει διπολισμό, η σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Υποδηλώνει, δυσκολίες και αποφάσεις που πρέπει να παρθούν. Συνειδητοποιούμε, ότι υπάρχουμε αλλά και ότι διαφέρουμε…

ΤΟ 2023 ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 7

Από αριθμολογικής άποψης το 2023= 7. Είναι μυστήριος αριθμός και ακόμα αν ανήκει κάποιος στον αριθμό 7 είναι αρκετό. Ο αριθμός 7 είναι πνευματικός και εκεί ανήκουν οι ψιονικοι, οι μάγοι, προφήτες, οι μάντεις. Ένας αριθμός που παραπέμπει στην ενδοσκόπηση. Ακολουθεί ένα πρότυπο ανάπτυξης, αγάπης και αναγέννησης, με σταθερά θετική προοπτική. Στο 7 τα πράγματα…