ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ-ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ Τ’ ΑΣΤΡΑ

0 1 min 6 ημέρες

Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου 2023, ώρα 6:41:31 π.μ. στον 6 οίκο του ηλιακού ωροσκοπίου, στις 13 μοίρες του […]

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ