ΜΕΡΙΚΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ- 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σεληνιακή έκλειψη στην 20η μοιρα του Καρκίνου, που θα πραγματοποιηθεί στον 11ο οίκο του ηλιακού ωροσκοπίου, στις 21:10 μμ.