Ιοκάστη Μαρτίνου

Σκεφτόμουν μέρες να γράψω, αυτά τα λόγια, γιατί ο αντίκτυπος που μου άφησε, διαβάζοντας την γενέθλια ανάλυση μου, ήταν φοβερή […]